Witamy na stronie Białogardziej Spółdzielni Socjalnej "Feniks"

Sprawdź naszą nową stronę internetową poświęconą wyłącznie usługom opiekuńczym!

Białogardzka Spółdzielnia Socjalna "Feniks" specjalizuje się w świadczeniu usług z zakresu domowej opieki nad osobami starszymi, chorymi oraz niepełnosprawnymi. Naszym celem jest niesienie pomocy seniorom, poprzez stworzenie im warunków do spędzenia „jesieni życia” wśród troskliwych i życzliwych im osób we własnym domu.

Oferujemy usługi opieki nad osobami starszymi na terenie całej Polski.

Zapraszamy do działu "Oferta" w celu szczegółowego zapoznania się z oferowanymi przez nas usługami.

Aktualności

Zapytanie ofertowe na potrzeby projektu pt. "Wsparcie osób niesamodzielnych i niepełnosprawnych z powiatu białogardzkiego i kołobrzeskiego"

Dokument - zapytanie ofertowe

24.05.2017 Zakład Aktywności Zawodowej w Karlinie - konferencja prasowa

ZAPYTANIE OFERTOWE w sprawie zamówienia na dostarczenie usługi opiekuńczej i pielęgniarskiej z dnia 05.05.2017 r.

Kliknij aby przejść do ogłoszenia.

Projekt pt. "Wsparcie osób niesamodzielnych i niepełnosprawnych z powiatu białogardzkiego i kołobrzeskiego"

Regulamin projektu

Dokumenty - opiekun

Dokumenty - osoba niesamodzielnaWyniki oceny ofert i wyboru wykonawców zamówień

Białogardzka Spółdzielnia Socjalna Feniks informuje, iż dokonała oceny ofert i wybrała wykonawców zamówień udzielanych na potrzeby realizacji Projektu RPZP.07.06.00-32-K020/16 pn. „Wsparcie osób niesamodzielnych i niepełnosprawnych z powiatu białogardzkiego i kołobrzeskiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014/2020. Zapraszamy do zapoznania się z wynikami:
Protokół z wyboru wykonawcy usługi asystenckiej
Protokół z wyboru wykonawcy usługi opiekuńczej i pielęgniarskiejZapytanie ofertowe w sprawie zamówienia na dostarczenie usług opiekuńczych, asystenckich, pielęgniarskich i rehabilitacyjnych

B Białogardzka Spółdzielnia Socjalna Feniks zaprasza do składania ofert na realizację przedmiotu niniejszego zapytania ofertowego. Zamówienie ma zostać wykonane na potrzeby realizacji Projektu RPZP.07.06.00-32-K020/16 pn. „Wsparcie osób niesamodzielnych i niepełnosprawnych z powiatu białogardzkiego i kołobrzeskiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014/2020. Zapytania ofertowe są dostępne w siedzibie Zamawiającego: ul. Staromiejska 29, II p, pokój 4, 78-200 Białogard oraz w poniższych linkach:
ZAPYTANIE OFERTOWE w sprawie zamówienia na dostarczenie usługi opiekuńczej i pielęgniarskiej
Tutaj możesz ściągnąć formularz ofertowy
ZAPYTANIE OFERTOWE w sprawie zamówienia na dostarczenie usługi asystenckiej
Tutaj możesz ściągnąć formularz ofertowy
ZAPYTANIE OFERTOWE w sprawie zamówienia na dostarczenie usługi rehabilitacyjnej
Tutaj możesz ściągnąć formularz ofertowy