Witamy na stronie Białogardziej Spółdzielni Socjalnej "Feniks"

Sprawdź naszą nową stronę internetową poświęconą wyłącznie usługom opiekuńczym!

Zapoznaj się także z usługami naszej Wypożyczalni Sprzętu Rehabilitacyjnego

Białogardzka Spółdzielnia Socjalna "Feniks" specjalizuje się w świadczeniu usług z zakresu domowej opieki nad osobami starszymi, chorymi oraz niepełnosprawnymi. Naszym celem jest niesienie pomocy seniorom, poprzez stworzenie im warunków do spędzenia „jesieni życia” wśród troskliwych i życzliwych im osób we własnym domu.

Oferujemy usługi opieki nad osobami starszymi na terenie całej Polski.

Zapraszamy do działu "Oferta" w celu szczegółowego zapoznania się z oferowanymi przez nas usługami.

Aktualności

Turkusowa organizacja - warsztaty z prof. Andrzejem Blikle

Prezes BSS Feniks Lidia Cesarz, wzięła udział w szkoleniu o „turkusowym” sposobie zarządzania firmą. Idea turkusowych organizacji jest niemal tożsama z założeniami Spółdzielni socjalnych, że najskuteczniej działa się w warunkach zaufania, wolności i partnerstwa.

„ZAZnaj aktywności – stworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Karlinie”

Projekt pod nazwą „ZAZnaj aktywności – stworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Karlinie” o numerze: RPZP.07.02.00-32-K007/16 realizowany jest w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA LATA 2014-2020, Oś Priorytetowa RPZP.07.00.00 Włączenie społeczne, działanie RPZP.07.02.00 Wsparcie dla tworzenia podmiotów integracji społecznej oraz podmiotów działających na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej przez Białogardzką Spółdzielnię Socjalną FENIKS, ul. Królowej Jadwigi 28, 78-200 Białogard w partnerstwie z Gminą Karlino, Plac Jana Pawła II 6, 78-230 Karlino oraz Project Hub Sp. z o.o., ul Trzcianecka 3e, 60-434 Poznań.

Zarząd BSS „Feniks” i Spółdzielni Socjalnej „Opieka Ty i Ja” otrzymał wyróżnienie Sieci Zachodniopomorskich Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej - Start Up Ekonomii Społecznej 2017.

Zarząd BSS „Feniks” i Spółdzielni Socjalnej „Opieka Ty i Ja” został zaproszony na Konferencję upowszechniającą tworzenie klastrów i franczyz w ekonomii społecznej. W trakcie konferencji wręczone zostało nam wyróżnienie Sieci Zachodniopomorskich Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej - Start Up Ekonomii Społecznej 2017. To było dla nas miłym i bardzo inspirującym zaskoczeniem. Dedykujemy to wyróżnienie wszystkim Spółdzielcom „Opieka Ty i Ja” – bez nich nic by się nie udało…

Zapytanie ofertowe na potrzeby projektu pt. "Wsparcie osób niesamodzielnych i niepełnosprawnych z powiatu białogardzkiego i kołobrzeskiego"

Dokument - zapytanie ofertowe

24.05.2017 Zakład Aktywności Zawodowej w Karlinie - konferencja prasowa

ZAPYTANIE OFERTOWE w sprawie zamówienia na dostarczenie usługi opiekuńczej i pielęgniarskiej z dnia 05.05.2017 r.

Kliknij aby przejść do ogłoszenia.

Projekt pt. "Wsparcie osób niesamodzielnych i niepełnosprawnych z powiatu białogardzkiego i kołobrzeskiego"

Regulamin projektu

Dokumenty - opiekun

Dokumenty - osoba niesamodzielnaWyniki oceny ofert i wyboru wykonawców zamówień

Białogardzka Spółdzielnia Socjalna Feniks informuje, iż dokonała oceny ofert i wybrała wykonawców zamówień udzielanych na potrzeby realizacji Projektu RPZP.07.06.00-32-K020/16 pn. „Wsparcie osób niesamodzielnych i niepełnosprawnych z powiatu białogardzkiego i kołobrzeskiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014/2020. Zapraszamy do zapoznania się z wynikami:
Protokół z wyboru wykonawcy usługi asystenckiej
Protokół z wyboru wykonawcy usługi opiekuńczej i pielęgniarskiejZapytanie ofertowe w sprawie zamówienia na dostarczenie usług opiekuńczych, asystenckich, pielęgniarskich i rehabilitacyjnych

B Białogardzka Spółdzielnia Socjalna Feniks zaprasza do składania ofert na realizację przedmiotu niniejszego zapytania ofertowego. Zamówienie ma zostać wykonane na potrzeby realizacji Projektu RPZP.07.06.00-32-K020/16 pn. „Wsparcie osób niesamodzielnych i niepełnosprawnych z powiatu białogardzkiego i kołobrzeskiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014/2020. Zapytania ofertowe są dostępne w siedzibie Zamawiającego: ul. Staromiejska 29, II p, pokój 4, 78-200 Białogard oraz w poniższych linkach:
ZAPYTANIE OFERTOWE w sprawie zamówienia na dostarczenie usługi opiekuńczej i pielęgniarskiej
Tutaj możesz ściągnąć formularz ofertowy
ZAPYTANIE OFERTOWE w sprawie zamówienia na dostarczenie usługi asystenckiej
Tutaj możesz ściągnąć formularz ofertowy
ZAPYTANIE OFERTOWE w sprawie zamówienia na dostarczenie usługi rehabilitacyjnej
Tutaj możesz ściągnąć formularz ofertowy